Spolu s vývojem technických částí našeho projektu, které běžný uživatel nemá šanci postřehnout pokračuje vývoj funkcí které naopak uživatel zaregistruje hned. Jednou z těchto novinek je nový filtr našich farmářů.

Nově mají uživatelé možnost filtrovat farmáře nejen podle druhu nebo města ale i podle přidělených odznaků. Tyto odznaky třídí farmáře podle typu společnosti. Předem chceme upozornit že se nejedná o odznaky které určují kvalitu farmáře ale pouze o označení typu prodeje. Hodnocení kvality jednotlivých farmářů necháváme na jednotlivých uživatelích, kteří mají možnost vyjádřit svůj názor v podobě komentáře u profilu jednotlivého farmáře. Přehled našich odznaků, společně s vysvětlením najdete níže na této stránce.

 

prebytkyDomací přebytky - v našem projektu má místo každý kvalitní výrobce potravin, který se chce o své výrobky podělit s ostatními uživateli. U tohoto druhu farmáře neověřujeme existenci živnostenského listu nebo hlášenou prodejnu u Státní veterinární správy. Jedná se typicky o domácí přebytkáře, sezónní prodejce nebo maminky na mateřské dovolené.

ze-dvoraProdej ze dvora - se rozumí prodej malého množství vlastních produktů z prvovýroby chovatelem ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Může jít o prodej v tržnici nebo na tržišti spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Může jít též o dodávání do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele. Jedná se typicky o prodej: nebalených čerstvých vajec, medu, malého množství ryb z vlastního chovu, atd...

overenaOvěřená prodejna - farmáři s tímto odznakem splňují veškerá kritéria spojená s výrobou a prodejem potravin. V našem případě to znamená, že daný farmář podniká s živnostenským oprávněním nebo jako právnická osoba. Má prodejnu registrovanou u Státní veterinární správy nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce a jeho provozovnu pravidelně kontrolují pracovníci těchto organizací.

Komentáře